Đóng

Đổ bê tông móng

Định mức cấp phối vật liệu trong bê tông và kỹ thuật đổ bê tông Với nhà ở dân dụng, mác bê tông thường được sử dụng là #200 và #250. Trong đó, mác #250 được dùng để đổ bê tông móng, cột còn mác #200 là đủ để đổ lanh tô, sàn và mái […]

07/06/2017

Xem thêm

Mô phỏng xây nhà nhiều tầng

Trừ những nhà cao chót vót mà ai cũng thừa nhận nó là cao tầng, những nhà có chiều cao vừa phải (ví dụ trên dưới mười tầng) thì thật khó xác định nó có phải là cao tầng hay không. Để có một con số cụ thể, Ủy Ban Về Nhà Cao Tầng và […]

07/06/2017

Xem thêm