Đóng

Video

Mô phỏng xây nhà nhiều tầng

Trừ những nhà cao chót vót mà ai cũng thừa nhận nó là cao tầng, những nhà có chiều cao vừa phải (ví dụ trên dưới mười tầng) thì thật khó xác định nó có phải là cao tầng hay không. Để có một con số cụ thể, Ủy Ban Về Nhà Cao Tầng và Nhà Ở Đô Thị cho rằng những nhà cao từ 14 tầng hoặc 50 mét trở lên có thể được xem là nhà cao tầng. Ủy ban này cũng thừa nhận rằng việc xác định nhà cao tầng theo số tầng không phải là một ý tưởng hay.

Ở Việt Nam, tiêu chuẩn Nhà Cao Tầng – Tiêu Chuẩn Thiết Kế (TCXDVN 323:2004), đã bị hủy do không còn phù hợp và chưa có tiêu chuẩn thay thế, cơ bản cho rằng những nhà cao từ chín tầng trở lên được xem là nhà cao tầng. Theo tiêu chuẩn Tải Trọng Và Tác Động (TCVN 2737:1995), đối với nhà cao từ 40 mét trở lên ở đạng địa hình A và B (địa hình trống trải và tương đối trống trải) thì phải kể đến thành phần động của tải trọng gió. Khi đó ảnh hưởng của tải trọng gió lên công trình là lớn. Vì vậy 40 mét cũng có thể được xem như là một mốc chiều cao để xác định một nhà có phải là nhà cao tầng hay không.

Bên cạnh khái niệm về nhà cao tầng nêu trên, Ủy Ban Về Nhà Cao Tầng và Nhà Ở Đô Thị cũng đưa ra định nghĩa về nhà siêu cao tầng (suppertall buildings) và nhà cực cao (megatall buildings). Theo đó nhà siêu cao tầng là những nhà cao hơn 300 mét đến 600 mét, còn những nhà cao hơn 600 mét được gọi là nhà cực cao. Tính đến cuối năm 2013, trên thế giới đã có 73 nhà siêu cao tầng và 2 nhà cực cao đã được xây xong và đưa vào sử dụng.

Đến đây một vấn đề được đặt ra là chiều cao nhà được xác định như thế nào? Ủy Ban Về Nhà Cao Tầng và Nhà Ở Đô Thị quy định chiều cao nhà phải được tính từ sàn tầng trệt, nơi có lối ra vào chính và nối với lối đi bộ bên ngoài, đến đỉnh của công trình. Đỉnh của công trình có kể cả phần chỏm nhọn nối liền với nó, nhưng không kể đến các trụ ăng-ten, cột cờ hay các bộ phận kỹ thuật phụ trợ khác. Ngoài cách đo được sử dụng rộng rãi này còn có hai cách đo khác là (1) đo từ sàn tầng trệt đến sàn cao nhất được sử dụng để con người hoạt động, và (2) đo từ sàn tầng trệt đến phần cao nhất của công trình (gồm cả ăng-ten, cột cờ và các bộ phận kỹ thuật phụ trợ).

(Nguồn: vsolutions)

07/06/2017

Video Related