Báo Giá Thi Công Xây Dựng

PHÂN THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN: 2.800.000 VNĐ/m² ÁP DỤNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017 • Đơn giá này áp dụng cho công trình tiêu chuẩn có tổng diện tích thi công > 350m² • Đối với công trình có tổng diện tích < 350m², đơn giá là 2.850.000 VND/m² • Đối với công trình […]

09/12/2016

Xem thêm